Nieuwe EHBO-ers geslaagd voor Reddingsbrigade Drachten

In januari ging er weer een grote groep vanuit de Reddingbrigade Drachten van start met een cursus EHBO.
Het ging om een groep van 10 jeugdleden in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, 1 ouder lid en 2 moeders van jeugdleden.
Tijdens de twee cursusdagen ging iedereen enthousiast van start en hadden ze er duidelijk zin in. Tijdens de cursus is er veel geleerd, hard gewerkt en veel gelachten. Het examen tijdens de derde dag was één van zenuwen, wachten, 30 minuten actie en daarna weer zenuwen voor de uitslag. Gelukkig kwam voor velen de verlossende woorden: gefeliciteerd, je bent geslaagd. Helaas voor twee personen was er minder nieuws maar gelukkig mochten deze het in februari nog een keer proberen. Dit gaan ze ook doen vol goede moed, gaven ze aan. Iedereen in ieder geval bedankt voor hun inzet en enthousiastme.